V petek, 16.4., je potekal 31.regijski otroški parlament za zasavske občine v organizaciji OZPM Hrastnik. Sodelovali so mladi parlamentarci in parlamentarke iz Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi, Litije in Šmartnega pri Litiji, pridružili in nagovorili so jih tudi župani in predstavnica obrtne zbornice Hrastnik. Župan Matjaž Švagan je poudaril, da si župani želijo, da se mladi dobro počutijo v svoji občini ter da je njihov glas pomemben in jih moramo zato odrasli poslušati in slišati.

Tema Otroškega parlamenta se nadaljuje iz preteklega leta Moja poklicna prihodnost. Otroci so tako razpravljali o 4 podtemah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo in dodatni temi in sicer vpliv Covid-19 na izbiro poklica.

Otroci so izrazili nepoznavanje poklicev in negotovost pri izbiri poklica in nadaljnjega šolanja. Na njihove odločitve vpliva tudi trenutna situacija, največ pa starši. Zavedajo se pomembnosti poklicnih šol in razmišljajo, da bodo v prihodnosti tudi neobičajni poklici, kot je na primer poklicni prijatelj.

Izbrani so bili predstavniki, ki bodo zasavsko regijo zastopali na 31. nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo potekal 21.aprila, prav tako preko aplikacije ZOOM. Občino Zagorje ob Savi bo zastopala Maša z Osnovne šole Ivana Skvarče.