Zveza prijateljev mladine Slovenije ostro zavrača varčevalne ukrepe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki neposredno posegajo v zdrav razvoj otrok.

V petek, 9. 1. 2014, smo bili pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) prek medijev seznanjeni z informacijo, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zarezalo v osnovno in srednje šolstvo. Najprej z ukinitvijo plačila učiteljem za nudenje učne pomoči, ki jo ti zagotavljajo učencem, temu ukrepu pa naj bi sledila tudi ukinitev financiranja interesnih dejavnosti in spremembe financiranja šol v naravi, glasbenih šol, manj denarja naj bi dobile srednje šole. Pri ZPMS takšne ukrepe označujemo kot nedopustne in neodgovorne. Sprašujemo se, ali se tisti, ki sprejemajo te kratkovidne ukrepe, zavedajo, da s tem dolgoročno škodijo razvoju otrok in s tem razvoju družbe. Po nam znanih podatkih bo MIZŠ privarčevalo malo, a posledice bodo trajne in nepopravljive. To je dejstvo, prek katerega ne smemo.

Pri ZPMS že dlje časa opozarjamo, da spremenjena socialna zakonodaja, zaostrene gospodarske razmere in različni varčevalni ukrepi močno posegajo v možnosti za vsestranski zdrav razvoj otrok. Ta je vse bolj odvisen od materialnega statusa njihovih staršev, kar je ob podatku, da vsaj 55.000 otrok živi pod pragom revščine, povsem nedopustno. V vsakodnevnem stiku z družinami v stiski ugotavljamo, da je uspešnost otrok v šolskem sistemu vse bolj odvisna tudi od zavzetosti staršev, dodatne učne pomoči in materialnih sredstev, ki jim omogoča razvoj talentov v zunajšolskih dejavnostih. Te so še posebej pomembne za otroke, ki svoje potrditve ne najdejo v samem šolskem uspehu, imajo pa talente, ki jim ob primerni podpori in razvoju krepijo samozavest in samopodobo. Zaradi materialnih stisk družin se vse več otrok ne more vključevati v zunajšolske interesne dejavnosti, zato opozarjamo, da imajo te, ki jih omogočajo šole, toliko večji pomen. Enako velja za napovedano zmanjšanje sofinanciranja programov glasbenih šol, ene od dejavnosti, ki je zaradi stroškov otrokom iz socialno šibkih okolij vse manj dosegljiva že sedaj!

Ostro nasprotujemo tudi navodilu, da naj se obravnava otrok, ki imajo v dolgotrajnih strokovnih postopkih s strokovnimi odločbami ugotovljen tak primanjkljaj, ki zahteva individualno obravnavo, združuje v skupinskega, saj je to neposreden poseg v strokovnost komisij, ki so sprejele take, verjamemo da kompetentne odločitve za čim boljši otrokov razvoj. Bojimo se tudi, da bo v primeru, če bo primanjkljaj izvedenih učnih obveznosti učitelja postalo edino merilo za to, kdo bo izvajalec učne pomoči v šolah, bo njena kakovost lahko padla.

Novi varčevalni ukrepi bodo še dodatno razslojili našo družbo. Tisti, ki so že pod pragom revščine ali na njenem robu pa bodo še bolj potisnjeni proti socialnem dnu. Pri tem opozarjamo, da ocena 55.000 otrok, ki živijo pod pragom revščine, ni realna podoba naše družbe. Doplačil k interesnim dejavnostim ali zagotavljanje drugih možnosti za zdrav razvoj otrokovih potencialov ne zmore financirati veliko število družin, ki so morda uradno še tik nad tem, statistično postavljenim, pragom.

Kot družba, ki razume, da je vlaganje v zdrav in vsestranski razvoj otrok le naložba in nikakor ne strošek, ne bi nikakor smeli dopustiti, da je zagotavljanje enakih možnosti za razvoj vseh otrok vedno bolj prepuščeno humanitarnim organizacijam, ki bomo tako na svojih ramenih nosile posledice tovrstnih nerazumljivih ukrepov MIZŠ. Smo pozabili, da smo kot država sprejeli Konvencijo o otrokovih pravicah? V njej je jasno zapisano, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo delovanja države.

Ne moremo razumeti, kako se lahko MIZŠ zaveže, da bo varčevalo na prihodnosti države – otrocih. Pri ZPMS smo zavezani k skrbi za otroke, zato bomo trkali na vest in vrata tistih, ki s svojimi odločitvami jemljejo možnost za razvoj in enake možnosti vseh otrok. Ne dopuščamo, da otroci na svojih ramenih nosijo posledice in bremena nespametnih odločitev odraslih. Prepričani smo, da se prav v odnosu do najšibkejših kaže zrelost družbe in njena sposobnost razmišljanja ne le o vsakokratnih kratkoročnih finančnih ciljih, pač pa tudi o dolgoročnem zdravem temelju naše družbe, kar otroci zagotovo so.

S spoštovanjem,

Darja Groznik

Predsednica ZPMS