V ponedeljek 13. 3. 2023 je potekal 33. občinski otroški parlament v dvorani Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Tema parlamenta, ki bo potekala dve leti je “Duševno zdravje otrok in mladih”. Parlamentarci so razmišljali o projektih, ki se nanašajo na občinsko raven, kakšen namen ima, katere izzive s tem nagovarjajo, kdo je vključen v proces, katera sredstva potrebujejo za izvedbo in kakšen je časovni okvir izvedbe.

Predlogi, ki jih bodo skupaj s pomočjo podpornikov izvedli tekom leta so Dnevi za duševno zdravje, Pomoč pri stiskah, Stiska v šoli, Pogled na drugačne vidike življenja, Škatlica težav in Ponujanje.

Dnevi za duševno zdravje:

Učenci so izrazili potrebo po organizaciji dneva za duševno zdravje, na katerih se bo informiralo in izobraževalo o tej temi.

Pomoč pri stiskah:

Učenci so izpostavili, da se želijo večkrat na leto pogovarjati o duševnih stiskah s psihologi.

Stiska v šoli:

Učenci prepoznavajo različno motivacijo in številne stiske zaradi učenja, pridobivanja ocen, obremenjenosti.

Škatlica težav:

Učenci bodo anonimno oddajali svoje izzive in vprašanja, povezana z medvrstniškimi odnosi, o reševanju sporov in o vsakdanjih težavah. Učenci predlagajo enkrat letno izobraževanje za učitelje.

Pogled na drugačne vidike življenja:

Izmenjava učne izkušnje z Osnovno šolo dr. Slavka Gruma.

Ponujanje:

Učenci so izpostavili, da opažajo povečano uporabo in nagovarjanje k uporabi vejpov in drugih problematičnih in prepovedanih substanc. Želijo si, da bi se temu posvečalo več pozornosti s strani odraslih.

Parlamentarci_ke so bili izredno sodelovalni in konstruktivno izmenjevalni svoja mnenja. Pri podajanju sklepov so imeli v mislih tudi sovrstnike_ce in tako zastopali njihov glas.