O društvu

Kratko o DPM

Smo nepridobitno društvo, ki se s svojim delovanjem in dejavnostjo trudi za dobro otrok, mladih, staršev in družin.

Naša krovna organizacija je Zveza prijateljev mladine Slovenije, kratko ZPMS, ki združuje številna ostala društva in medobčinske zveze prijateljev mladine po celi Sloveniji.

Kaj to pomeni?

DPM Zagorje ne opravlja pridobitne dejavnosti. Društvo se financira s sredstvi iz občinskega proračuna.
Vsa sredstva, ki jih društvo prejme so namenjena izključno za njegovo delovanje, organizacijo in izvedbo aktivnosti, namenjenih otrokom, šolarjem, družinam in mladim.

Aktivnosti DPM

 • Programi za prosti čas in letovanja
 • Programi socialno humanitarne dejavnosti (učna pomoč, botrstvo, humanitarna pomoč)
 • Izvedba otroških parlamentov
 • Projekta bralna značka in bralna miška
 • Zagovarja zdrave in humane medčloveške odnose
 • Si prizadeva za dvig kakovosti življenja otrok in mladih
 • Prostovoljstvo
 • Sodelovanje s šolami, vrtci, društvi in zavodi
 • Dogodki ob tednu otroka
 • Decembrske prireditve za otroke
 • Dogodki v tednu družin
 • OPUM Zagorje otrokom prijazno Unicefovo mesto

Zagotovo niste vedeli da:

 • Je DPM v Zagorju deloval že pred letom 1962. Pravzaprav so takrat obstajala kar tri društva prijateljev mladine in sicer: Zagorje-Toplice, Loke – Kisovec in Izlake. Njihovo delo in poslanstvo je bilo v osnovi enako današnjemu. Delati v in za dobro otrok in družin.
 • Se lahko v naše društvo včlanite (članarine NI).
 • Lahko postanete prostovoljec_ka DPM.
 • Dobrodošli so vaši predlogi, mnenja, pohvale in kritike, kajti le z vašo pomočjo in podporo, bo društvo lahko delovalo še boljše.

PRIDRUŽI SE NAM

Izpolni pristopno izjavo

Pristopna Izjava

Pristopno izjavo izpolnite in nam jo v elektronski obliki pošljite na info@dpm-zagorje.si, ali pa nam jo prinesite osebno.

Najdite nas