foto, Rok Dolenc

foto, Rok Dolenc

foto, Rok Dolenc

foto, Rok Dolenc

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

29. NOP se je letos udeležilo 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenje. Med njimi so bili tudi predstavniki vseh treh zasavskih občin.  Zasedanje je potekalo v veliki dvorani Državnega zbora RS v Ljubljani. Udeležence so nagovorili in pozdravili predsednik RS g. Borut Pahor, podpredsednica Državnega zbora RS ga. Tina Heferle, predsednica ZPMS ga. Darja Groznik, minister za izobraževanje dr. Jernej Pikalo.

Mladi so najprej delali v 4 skupinah, ki so bile razdeljene na naslednje teme: šola za življenje, odnosi v šoli, metode in načini poučevanja/učenja in učne vsebine. Tekom dela so večkrat izpostavili, da si želijo več praktičnega učenja, učilnice na prostem, učenje bontona, prve pomoči, retorike, več znanja in informacij o aktualnem dogajanju, predstavitev poklicev, učenje in merjenje čustvene inteligence. Predmeti kot so likovna in športna vzgoja naj se ne ocenjujejo z ocenami. Imajo naj namen povezovanja, sprostitve in druženja, ne ocenjevanja. 

V parlamentarnem delu so razpravi prisluhnili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, minister za javno upravo g. Rudi Medved, varuh človekovih pravic g. Peter Svetina, namestnik varuha človekovih pravic g. Tone Dolčič, in še nekateri poslanci ter vabljeni gosti.

Tema, ki je bila izbrana za naslednje šolsko leto in o kateri bodo učenci debatirali na 30. NOP, nosi naslov MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Zanjo je glasovalo 71 učencev.