Dragi prijatelji,, spodaj lahko vidite nekaj slik iz regijskega otroškega parlamenta. Sklepi iz parlamenta so sledeči:

Podtema ODNOSI V ŠOLI
1. Sklep: V šoli se moramo spoštovati, sprejemati drugačnost kljub drugačnim mnenjem.
2. Sklep: Učitelji skrbijo za razrešitev sporov med učenci, če le-ti ne rešijo spora sami.
3. Sklep: Učitelj in učenec sta v spoštljivem odnosu (brez strahu).

Podtema UČNE VSEBINE & METODE IN NAČINI POUČEVANJA/UČENJA
1. Sklep: Uvedba tablic le pri določenih predmetih na predmetni stopnji izključno za izobraževalne namene.
2. Sklep: Delne ocene (plus, krogec, minus) pri določenih predmetih za spodbujanje sprotnega učenja.
3. Sklep: Učenci občasno prevzamejo eno uro pouka v dogovoru z učiteljem.
4. Sklep: Več praktičnega učenja in aktivnosti zunaj, bolj zabavno učenje.

Podtema ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
1. Sklep: Predmet PZŽ v 8. in 9.r – praktične vsebine za življenje in osmišljenje vsebine.
2. Sklep: Ponovna uvedba nivojskega pouka v 8.r in 9.r.
3. Sklep: Uskladitev kriterijev za status kulturnika & športnika in večji nadzor nad uporabo statusa.

Podtema SODELOVANJE OTROK
1. Sklep: Tutorstvo za sodelovanje med mlajšimi in starejšimi učenci.
2. Sklep: Učilnica za učenje, prostočasne aktivnosti ali skupinsko delo pod nadzorstvom učitelja.
3. Sklep: Sodelovanje je pomembno predvsem zato, da krepimo zaupanje in samozavest, lahko razširimo splošno zanimanje ter dobimo navdih za nove stvari.
Podtema OTROCI V DIGITALNEM SVETU
1. Sklep: Vključitev tehnologije v večji delež učnega načrta.
2. Sklep: Uporaba tablic pri pouku (e-učbeniki).
3. Sklep: Uvedba računalništva kot obvezni predmet.

Najlepša hvala vsem sodelujočim, predvsem pa učencem, ki imajo energijo, da z najboljšimi nameni peljejo stvari naprej. Zakon ste!

20180320_105706 20180320_105816