Danes je potekal že 32. Občinski šolski parlament. Po treh letih se je zaključila tema “Moja poklicna prihodnost”. Otroci in mladostniki_ce so razmišljali o naslednjih temah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv Covid-19 na izbiro poklica.

Parlamentarci_ke so bili izredno sodelovalni in konstruktivno izmenjevalni svoja mnenja. Pri podajanju sklepov so imeli v mislih tudi sovrstnike_ce in tako zastopali njihov glas.

Za posamezno podtemo Otroškega parlamenta so izglasovali naslednje sklepe:

Poti do mojega poklica

 1. Informativni dnevi naj bodo tudi za mlajše učence_ke, ne le za devetošolce_ke.
 2. Pomembna so počitniška in študentska dela, ker olajšajo šolanje družinam z nižjimi prihodki in nižjim ekonomsko socialnim statusom.
 3. Pomembna je spodbuda prijateljev_ic.
 4. Brezplačen dostop do vseh vsebin e-asistenta.

Poklici sedanjosti in prihodnosti

 1. Menimo, da v prihodnosti ne bo dovolj naslednjih poklicev: zidar, mehatronik, kuhar, šivilja, gozdar, medicinski tehnik, čevljar, policist, cerkevnih poklicev.

Veliko zanimanja bodo imeli naslednji poklici: računalničar, astronavt, kirurg / lepotni kirurg, osebni trener, kriminalist

 • Menimo, da bodo roboti prevzeli opravljanje več različnih del in s tem različne poklice.
 • V prihodnosti želimo pravičnejše plačilo za opravljeno delo. Naj bodo delavci plačani glede na opravljeno delo in ne na doseženo izobrazbeno stopnjo.

Moj poklic: skrbi, pričakovanja

 1. Skrbi, da se mladi ne bomo prav odločili o izboru šole in poklica ter da bomo to ugotovili proti koncu šolanja.
 2. Skrbi nas, da bi se med šolanjem premislili, našli drug hobi in bi se morali prepisati na drugo šolo.
 3. Pričakujemo, da bomo uresničili svoje sanje in imeli delo za veselje.
 4. Pričakujemo več praktičnega pouka in prostornejše učilnice.

Slovenija in svet

 1. Delo v tujini je bolje plačano, kot v Sloveniji. Predstavlja pa ovire v sporazumevanju, pridobivanju tujega državljanstva in koriščenju zdravstvenih storitev.
 2. V Sloveniji je lažje pridobiti izobrazbo in zaposlitev v primerjavi s tujino.
 3. Potrebujemo več delovnih mest, več osnovnih in srednjih šol.
 4. V Sloveniji je premalo prostora in možnosti za izgradnjo in razvoj večjih podjetij.

Vpliv covid-19 na izbiro poklica

 1. Ni bilo možnosti ogledov srednjih šol.
 2. Povečala se je računalniška pismenost učencev_k.
 3. Informativni dnevi preko spleta so omogočili obisk več šol, kot v živo.
 4. Poklicne šole niso imele dovolj praktičnega pouka in učenja.
 5. Sam covid-19 ni tako močno vplival na izbiro poklica.