Dragi prijatelji,

v ponedeljek smo uspešno izvedli otroški parlament v sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje in vsemi tremi zagorskimi šolami. Iskreno se zahvaljujemo učenkam in učencem, njihovim mentoricam in moderatorki MC Zagorje. Spodaj si lahko preberete sklepe učencev in ogledate utrinke iz OP-ja:

Podtema ODNOSI V ŠOLI

 1. Sklep: Odnosi med učitelji in učenci so dobri če imamo razumevanje, spoštovanje, sodelovanje in strpnost.
 2. Sklep: Učitelj naj izžareva zaupanje in avtoriteto za boljšo komunikacijo.
 3. Sklep: Tutorstvo starejših učencev mlajšim (npr. razkazovanje šole ob prehodu v predmetno stopnjo, medrazredno spoznavanje).

Podtema UČNE VSEBINE & METODE IN NAČINI POUČEVANJA/UČENJA

 1. Sklep: Izraz svojega mnenja & poučevanje na bolj zabaven način.
 2. Sklep: Pomembne so praktične vsebine, tuji jeziki, splošna razgledanost.

Podtema ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

 1. Sklep: Ljudje iz določenega poklica bi predstavili svoj poklic, da učenci vidijo praktične izkušnje.
 2. Sklep: Uvedba predmeta 1 ura/tedensko poučevanja praktičnih veščin za spodbujanje samostojnosti.
 3. Praktična ponazoritev teoretičnih vsebin v šoli in namen tega.

Podtema SODELOVANJE OTROK

 1. Sklep: Želimo sodelovati, da bomo bolj povezani, iskreni, spoštljivi, enakopravni in vsi vključeni.
 2. S sodelovanjem krepimo medsebojne odnose in samozavest.
 3. Sodelovanje mora potekati tudi na zabaven način.

Podtema OTROCI V DIGITALNEM SVETU

 1. Sklep: Uvedba uporabe telefona v času pouka za učne namene.
 2. Sklep: Uporaba tablic pri pouku (e-učbeniki).
 3. Sklep: Več pouka računalniškega opismenjevanja.
dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav