Uprava Ustanove Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji razpisuje 5 štipendij za šolsko leto 2020/2021. Štipendija se podeli za čas od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v skupnem znesku 1.200,00 € za dodeljeno štipendijo oz. 120,00 € na mesec.

Več o vlogi in štipendiranju na povezavi ZPMS.