OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 2019

V sredo, 13. marca 2019 je 24 učencev zagorskih šol, parlamentiralo na temo OP Šolstvo in šolski sistem. V sklopu omenjene teme so bili izbrani štirje podnaslovi, o katerih so debate stekle podrobneje in so učenci na koncu zapisali tudi sklepe. 6 predstavnikov, po 2 iz vsake matične šole, se bodo v petek, 22.3. , udeležili regijskega parlamenta v Litiji.

Prisotni: 25 učencev in 3 mentorice iz OŠ Ivana Skvarče, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Ivana Kavčiča,

3 predstavniki Občine Zagorje ob Savi, 1 ravnateljica

Parlament sva povezovali dve mentorici/koordinatorki: Nina Nahtigal MC ZOS in Tanja Šibila DPM Zagorje

Sklepi:

ODNOSI V ŠOLI

Učenci si želijo več medsebojne pomoči in oddelčnih ur, na katerih bi se več časa namenilo pogovoru o medsebojnih odnosih, o nasilju in bontonu.

 1. Oddelčne ure naj bodo tudi medrazredne v smislu, da se združijo razredi ali je ura namenjena mlajšim in starejšim hkrati.
 2. Želijo si manj nasilja in izsiljevanja.
 3. Starejši učenci naj bodo v vedenju in dejanjih zgled mlajšim.

 UČNE VSEBINE

 1. Uvedba predmetov, ki bi učencem koristili v življenju v obliki krožkov:gospodinjstvo, praktična znanja, jeziki.
 1. Izbirni predmeti naj se ne ocenjujejo.
 2. Pri ocenjevanju naj se upošteva zmožnosti, spretnosti, motorika in napredek posameznika, saj so sposobnosti učencev zelo različne.

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

 1. V obstoječem predmetniku naj se bolj izpostavijo življenjske vsebine.
 2. Učitelji naj osmislijo učno snov tako, da bodo učenci razumeli zakaj in kako jo bodo potrebovali v življenju, prihodnosti.
 3. Učenci si želijo, da bi lahko sovodili ali sooblikovali učne ure.

METODE IN NAČINI POUČEVANJA

 1. Kot del pouka naj se pri določenih predmetih, uvede možnost poslušanja glasbe ( motivacijske, sproščujoče…)
 2. Več naj bo skupinskega dela, tudi medrazrednga sodelovanja.
 3. Uvedba tehnik sproščanja, vsaj pred zadnjimi urami, ko koncentracija že zelo pade.
 4. Več izkustvenega učenja zunaj učilnice.
 5. Fleksibilne učilnice, z žogami in kavči namesto stolov, možnost stanja….. .
 6. Uvedba tablic vsaj pri nekaterih predmetih. Posledično bi to zmanjšalo število učbenikov in težo šolskih torb.